In Vinkeveen liggen mijn roots. Als 7 jarig ventje maakte ik kennis met de zeilsport via de zeilschool. Binnen de zeilschool heb ik al op jonge leeftijd veel ruimte gekregen en begeleiding gehad om mezelf te ontwikkelen. Ik ben daar les blijven geven tot aan de start van mijn eigen watersportcentrum in 1995.

In het laatste jaar van mijn CIOS opleiding in 1992 heb ik Flying Dutchman Sportorganisatie opgestart. De core business was het organiseren van kleine sportieve evenementen, denk hierbij aan personeelsuitjes etc.

In 1995 kreeg ik de mogelijkheid om een eigen watersportcentrum aan het Eemmeer te ontwikkelen met gespecialiseerd in catamarans en zwaardboten. Naast de lessen en trainingen ontwikkelden we ook mooie business events op lokatie. Tijdens de wintermaanden was ik druk met sportactiviteiten voor mensen met een beperking. Dit doe ik nog steeds. Na 12 mooie jaren met veel leermomenten en een grote ontwikkeling ontstond het moment voor mij om een andere stap te gaan maken. Seizoen 2006 was mijn laatste seizoen met een eigen Watersportcentrum om meer tijd te creëren voor mijn eigen twee dochters.

2007 was een nieuw startpunt met de vraag: wat wil ik en wat kan ik. Nadat ik wat mogelijkheden had uitgeprobeerd, ben ik toch terug gegaan naar de basis: Water & Events. 2009 is het jaar dat FDSport weer aan de slag ging met logistieke en organisatorische vraagstukken in mooie events op het water. Langzaam aan waren we weer aan het bouwen aan een mooie toekomst!

In 2014 kreeg FDSport de mogelijkheid om een stimuleringsplan voor de zeilsport mede te ontwikkelen. Dit werd Optimist on Tour dat tot op heden nog steeds tussen 20.000 en 30.000 kids per jaar ontvangt en door heel Nederland heen reist.

2015 was de turnkey organisatie van de EK Moth in onze handen en deden wij stevige eerste stappen op het gebied van Foiling.
Eind 2015 werd de Sailing Champions League geïntroduceerd in Nederland via Eredivisie Zeilen. De gehele operationele kant op het water kwam in onze handen. 2016 was het jaar dat we samen met Red Bull Nederland de toekomst van het zeilen naar Nederland brachten met de Red Bull Foiling Generation.

De Volvo Ocean Race 2017-2018 was het startpunt om de eerste internationale stappen te zetten. Samen met de Dutch Wave Makers hadden we al een sustainability programma op scholen en deze konden we nu ook uitrollen voor het Ministerie van Buitenlandse zaken via de Volvo Ocean Race.

Finish Volvo Ocean Race 2018 in Scheveningen. Tijdens het event rondom de finish was het onze taak om alle gasten ribs te leveren en hiermee de hospitality gasten te varen. De jury en marshals voeren ook rond in Ribs die wij geleverd hebben. Ook het EK optimist vond plaats tijdens het event rondom de finish waarbij wij een rol speeelden in de supply en ervoor moesten zorgen dat beide events mooi in elkaar pasten. Daarnaast was de kade waar alle toeschouwersboten en hospitility schepen moesten aanleggen ook in onze handen.

2019 was een jaar waarin de Gemeente Amsterdam en de Amsterdam Gay Pride de volledige operatie op het water van de Canal Pride in onze handen gaf. Dit was omdat het de afgelopen jaren zo druk was geworden op het water dat dit eigenlijk niet meer kon. Met een groot genoegen kunnen we zeggen dat de missie geslaagd is en er weer en fundament ligt voor de toekomst, mede door de zeer goede samenwerking met de Amsterdam Gay Pride en de verschillende diensten van de Gemeente Amsterdam.

 My roots are in Vinkeveen. As a 7 year old boy I became acquainted with sailing through the sailing school. Within the sailing school I have been given a lot of room at a young age and have had guidance to develop myself. I continued to teach there until the start of my own water sports center in 1995.

In the last year of my CIOS training in 1992, I started Flying Dutchman Sportorganisatie. The core business was the organization of small sporting events, such as staff outings, etc.

In 1995 I had the opportunity to develop my own water sports center on the Eemmeer, specializing in catamarans and dinghies. In addition to the lessons and training courses, we also developed beautiful business events on location. During the winter months I was busy with sports activities for people with disabilities. I am still busy with these activities. After 12 beautiful years with many learning moments and a great development, the moment came for me to take another step. The 2006 season was my last season with my own Water Sports Center to create more time for my own two daughters.

2007 was a new starting point with the question: what do I want and what can I do. After trying out some options, I went back to the basics: Water & Events. 2009 is the year that FDSport went back to work with logistical and organizational challenges in beautiful events on the water. Slowly we were again building a bright future!

In 2014, FDSport was given the opportunity to co-develop a development plan for sailing. This became Optimist on Tour, where still between 20,000 and 30,000 kids a year participate throughout the Netherlands.

2015 was the turnkey organization of the European Championships Moth in our hands and we took firm first steps in the field of Foiling. At the end of 2015, the Sailing Champions League was introduced in the Netherlands via Eredivisie Zeilen. The entire operational side of the water came into our hands. 2016 was the year that we brought the future of sailing to the Netherlands with Red Bull Netherlands with the Red Bull Foiling Generation.

The Volvo Ocean Race 2017-2018 was the starting point to take the first international steps. Together with the Dutch Wave Makers we already had a sustainability program at schools and we could now roll it out for the Ministry of Foreign Affairs via the Volvo Ocean Race.

Finish Volvo Ocean Race 2018 in Scheveningen. During the event around the finish, it was our job to deliver ribs to all guests and to drive the hospitality guests in ribs. The jury and marshals also used ribs we supplied. The European Championship Optimist also took place during the event around the finish where we played a role in the supply of ribs and had to ensure that both events fit together nicely. In addition, the quay where all spectator boats and hospitability ships had to moor was also in our hands.

2019 was a year in which the City of Amsterdam and the Amsterdam Gay Pride handed over the entire operation on the water of the Canal Pride to us. This was because the water had become so busy in recent years that it was actually no longer possible to have a safe Canal Pride. With great pleasure we can say that the mission has been successful and that there is a good basis for the future again, due to the very good cooperation with the Amsterdam Gay Pride and the various services of the Municipality of Amsterdam.