Business events

  Business Events

ziet FDSport als een manier waarmee u in een gezamenlijk ontwikkeld event bepaalde gestelde doelen kunt halen.
Wilt u met uw klanten of leveranciers een betere relatie opbouwen dan vraagt dat een ander type event dan als u een nieuw product wilt lanceren.
Wat maken graag een mooie verpakking om de boodschap die u wil brengen.
FDSport is in 1992 opgericht naar aanleiding van de vraag om sportieve water activiteiten te ontwikkelen rondom de fusie van de ABN en AMRO bank.

Graag komen we naar u luisteren zodat we een creatief proces ingang kunnen zetten waarin we uw doelen centraal stellen.

E info@fdsport.nl

Business events

Are seen by FDSport as a way in which you can achieve certain goals by means of a jointly developed event.
If you want to build a better relationship with your customers or suppliers, this requires a different type of event than if you want to launch a new product.
What we like to do is create beautiful packaging for the message you want to give.
FDSport was founded in 1992 as a response to the request to develop sportive water activities around the merger of ABN and AMRO bank.

We are happy to come and listen to you so that we can initiate a creative process in which we will focus on your goals.

E info@fdsport.nl